Videos

Tự động tắt nhạc , tắt đèn khi có cháy ở quán karaoke

Hiện nay vấn đề cháy quán karaoke là 1 vấn đề nan giải. Để cảnh báo sớm cho khách hàng biết và giảm thiệt hại về người. Công ty Tenki có giải pháp tích hợp giữa báo cháy, nhạc và đèn. Khi có báo cháy thì tắt nhạc (để mọi người biết được là có […]