Tên công ty: CÔNG TY TNHH TENKI
Địa chỉ: 04 Lỗ Giáng 19 – Hòa Xuân – Cẩm Lệ
SĐT: 0908 777 158 – 0917 5555 43
Email: tamnd.7elec@gmail.com
Mã số thuế: 0401915999

  •